Mi a komplex-integratív gyermekterápia?

 

A komplex integratív gyermekterápia egy átfogó módszertan, amely minden életszakaszban támogatja a gyermek fejlődési szükségleteit a kisgyermekkortól a kamaszkorig. A módszertan egyaránt fókuszál az erősségekre, a rejtett erőforrásokra és a hiányok pótlására is. A módszertan széles eszköztárral dolgozik, ezáltal lehetővé teszi, hogy a terapeuta alkalmazkodjon a gyermekek igényeihez, ezeket változatosan és rugalmasan alkalmazza. A játékterápia, művészetterápia, meseterápia és gyermekpszichodráma eszköztára lehetőséget teremt arra, hogy a szimbolikus térben a gyermeki fantáziavilág által megjelenjenek a belső konfliktusok, aktivizálódjanak a megküzdési stratégiák és megoldódjanak a fennálló nehézségek.

A csoport célja, egy biztonságos és elfogadó környezetet teremteni a gyermekek számára, ahol kinyílhatnak, megmutathatják magukat és kapcsolódhatnak egymáshoz. A közös tevékenységek az összetartozás, megértés és elfogadás élményét nyújtják számukra. Mindemellett nagyban segíti az alkalmazkodókészség, másokra figyelés és empátia fejlődését, erősödését. A csoport nyújtotta keretek között új szerepeket, viselkedésmódokat próbálhatnak ki a gyerekek, az ezekről érkező visszajelzések formáló, építő erővel bírnak a számukra.

A csoport módszertana a gyermekek anyanyelvéhez illeszkedik: a közös játék, szerepjáték, alkotás, rajzolás, mesék nyelvén kapcsolódunk egymáshoz.

.

 

A szimbolikus játékban a gyerekek változatos formákba sűrítve jelenítik meg belső élményeiket, hogy megoldást találjanak azokra a konfliktusokra és problémákra, amelyeket megjelenítettek.
/Alfons Aichinger/

 

Kinek ajánljuk?

Csoportjainkat minden olyan gyereknek javasoljuk, akinek lelki feltöltődésre van szüksége egy elfogadó, biztonságos közegben. Fontosnak tartjuk hangsúlyozni, hogy a csoport módszere éppúgy alkalmas bizonyos nehézségek kezelésére, mint a gyermekek személyiségfejlesztésére látványosan jelentkező probléma nélkül is. A csoport segít fejlődni az érzelmek kifejezésében, a társakkal való együttműködésben, az indulatkezelésben és még sok más készségben. 

Az alábbi nehézségek esetén kiemelten ajánljuk: 

 • akadályokba ütközik az óvodai vagy iskolai beilleszkedésben 
 • nehezen kezeli az indulatait
 • gyakran keveredik konfliktusba társaival
 • túlzottan visszahúzódó, szorong
 • nehéz időszakon megy keresztül (testvérszületés, költözés, iskolaváltás, gyász, szülei válása vagy egyéb életesemény)
 • énereje, önbizalma erősítésre szorul
 • úgy látja a szülő, hogy szükséges egy biztonságos, lelki töltekezésre teret engedő lehetőség a gyermeknek az elmúlt évek világszintű viharaiban

 

A komplex-integratív csoport hatására az alábbi pozitív változások várhatóak a gyerekek életében:

 • kreativitásuk felszabadul
 • énerejük növekszik
 • érzéseiket és indulataikat szabadabban ki tudják fejezni
 • konfliktuskezelési technikákat sajátítanak el
 • szorongásuk oldódik
 • magatartásproblémáik csökkennek
 • barátokat szereznek
 • jó tapasztalatot szereznek a közösségbe való beilleszkedésről

 

Minden gyerek képes saját problémáit saját erőforrásaiból megoldani. Mindegyikük egyéni feladata, hogy saját történetéből kiindulva önmagát megteremtse és kifejlessze, bármilyen nehézségekkel kell is megküzdenie.
/Kende Hanna/ 

 

 

További információ: http://makomp.hu/


 

Back To Top