Abermann Júlia

Tanácsadó szakpszichológus, Komplex-integratív gyermekterapeuta, Metamorphoses Meseterapeuta, Gyermekpszichodramatista

Az elmúlt években többféle intézményi keretben dolgoztam óvodástól serdülőkig minden korosztállyal, így közelről ismerem azokat a társas és intézményi hatásokat, melyek a gyermekeket érik mindennapjaikban.

A gyerekekkel való egyéni munka mellett újra és újra visszatérek a csoporthoz, mert korábbi önismereti élményeim, s szakmai meglátásaim alapján is fontos tere a fejlődésnek és gyógyulásnak a közösség! A szakmában töltött elmúlt 8 évem során emiatt ehhez kapcsolódó módszerekben mélyedtem el. Éveken át vezettem gyerekpszichodráma csoportokat, továbbá Metamorphoses Meseterapeuta és művészetterápiás szakember is vagyok. Komplex-Integratív Gyemrekterapeuta létem a gyermekekről és környezetükről való gondolkodás újabb szintjét, összetett látásmódját hozta az életembe.

A komplex módszertan különösen közel áll hozzám, mert úgy gondolom, nagyon sok elemet ötvöz, mely segíti a gyermekek személyiség¬fejlődését. A szimbólumok világán keresztül a gyermekek dolgoznak a belső konfliktusaikon, miközben egy elfogadó csoport részesévé válnak, ahol új szerepeket, viselkedésmódokat is próbálgathatnak. Egy csoport erejét mindenki nagyra becsüli, aki volt már egy bizalmon alapuló közösség része – ennek az élménynek a megtapasztalását kívánom minél több gyermeknek, hogy biztonságos közegben próbálgathassák szárnyaikat, kapjanak visszajelzést társaiktól és éljék át a játék és alkotás felszabadító erejét.

Rólam és munkámról itt lehetséges tovább tájékozódni: http://abermannjulia.hu/


Dr. Nagy Veronika

Gyermekpszichiáter, Komplex-Integratív gyermekterapeuta, Gyermekpszichodramatista

Gyermekpszichiáter szakorvos vagyok. Jelenleg egy szakrendelőben dolgozom. Munkám során a hozzám forduló gyerekekkel, fiatalokkal és szülőkkel foglalkozom. Elsősorban diagnosztikus munkát végzek. Kiemelten fontosnak tartom a terápiás terv egyéni kialakítását és a rendszeres kapcsolattartást is a klienseimmel.

Komplex integratív gyermekterápiás képzésem során egy olyan módszert sajátítottam el, mely szemlélete közel áll hozzám, a nehézségek mellett a külső és belső erőforrásokra egyaránt fókuszál. A szülőket nélkülözhetetlen részeként tekinti a folyamatnak. A terápiás eszköztár sokszínűsége teret és lehetőséget biztosít a gyerekek számára, hogy minél többféleképpen kifejezzék magukat. Így bátran dolgozhatnak a nehézségeikkel és rálelhetnek a saját megoldásaikra. A csoport ehhez egy támogató és bíztató közeget tud biztosítani, ahol mindenki megélheti, hogy fontos és szerethető.


Korábbi munkatársunk

Virág Anna

Pszichológus, gyerekpszichodramatista

Okleveles pszichológus vagyok.  Pedagógiai szakszolgálati munkám során óvodás és iskolás korú gyerekekkel és szüleikkel foglal­kozom, képesség­vizsgálatokat és tanácsadó munkát végzek.

Önismereti céllal kezdtem pszicho­drámával foglalkozni. Később kiderült, hogy ez a módszer igazán közel áll a szakmai énemhez is. Saját tapasztalatom, hogy csoportban lenni jó, ott minden élményünk könnyebben meg­érthető és feldolgozható. A gyerekpszicho­drámázáshoz az anyaság hozta meg a kedvem. Három kisfiam van, akiktől megtanultam, hogy a mese milyen fontos, és hogy a közös játék minden bajra gyógyír. 

Csodálatos dolog, hogy a gyerek­pszichodráma foglalkozásokon közreműködője és tanúja lehetek a gyerekek kinyílásának, ahogy egyre felszaba­dultabban játszanak, egyre nagyobb szeretettel fordulnak egymás és önmaguk felé.

 

A velünk készült rádióinterjút az alábbi linken lehet meghallgatni, ahol mesélünk a módszerről és a csoportról
http://erdmost.hu/2018/12/05/jatekkal-es-mesekkel-a-gyermeklelek-nyelven/ 

Back To Top